1C:Contabiletate 8. Update lunar № 135
19.11.2020
Actualizarea metodei de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale; Prelucrări și perfecționări.


Actualizarea metodei de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (in baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 704 din 27.12.2019)
 

  • La trecerea soldurilor a mijloacelor fixe în scopuri fiscale are loc și trecerea soldurilor a mijloacelor arendate;
  • La eliminarea obiectului în evidența financiară eliminarea în scopuri fiscale are loc în aceeași lună;
  • A fost actualizat documentul Calculul depășirii de reparații MF închiriate în SF și adăugat documentul Registrul privind evidența și calcularea amortizării MF în SF Pe parcursul anului calendaristic calculul amortizării în scopuri fiscale are loc în documentul Închiderea lunii:
  • La obiectele arendate calculul amortizării în scopuri fiscale se efectuează la sfîrșitul anului pentru toată perioada.
     

Alte prelucrări și perfecționări adiționale
 

  • În documentul Actul de verificare a decontărilor reciproce se completează automatizat persoana responsabilă a organizației noastre;
  • În raportul IPC 18 concediile suplimentare care au codurile 16011 și 16012 se reflectă analogic concediului ordinar plătit;
  • în documentele bancare și în acelea de casă care sunt formate în valută străină la schimbarea datei a documentului cursul valutar se schimbă automatizat;
  • la formarea extrasului bancar în baza la ordinul de plată în document se indică atomatizat contul bancar indicat în ordin.