1C:Contabiletate 8. Update lunar № 139
19.03.2021
Сlasificatorul mijloacelor fixe; Verificarea datelor raportului IPC 21; Forma de tipar a cererii pentru scutirea impozitului pe venit.


Clasificatorul mijloacelor fixe:
 

  • Contform Hotaririi Guvernului nr. 941 din 22 decembrie 2020, in program a fost actualizat catalogul mijloacelor fixe:
  • Noul clasificator este necesar de atribuit pentru obiectele care au intrat din 01.01.2021;
  • Pentru obiectele cu data de exploatare pina la data 01.01.2020 actioneaza clasificatorul vechi in baza Hotaririi Guvernului nr.338 din 21.03.2003.

 

Verificarea datelor raportului IPC 21:
 

  • Datele se verifica numai dupa organizatia indicata in raport;
  • Datele se formeaza nu numai pe salariu, dar si pentru facilitatile acestora din care se retine fondul social.

 

In baza Hotaririi Guvernului nr. 10 din 03.01.2020 “Cu privire la modificările aduse unor reglementări” a fost modificata forma cererii de scutire de catre impozitul pe venit.