1C:Contabiletate 8. Update № 144. August 2021
13.08.2021
Optimizarea introducerii datelor despre impozitele locale; Renumerotarea documentelor de numerar; Alocarea costurilor de producție.

👉 Optimizarea introducerii datelor despre impozitele locale

📙 Modul în care sunt înregistrate impozitele locale a fost optimizat. Acum datele despre impozitele locale pe care utilizatorul le specifică în documentul „Calculul impozitelor locale” sunt incluse automat în setările de impozitare locale. Nu mai este necesară indicarea acestor sume în impozite, acestea vor fi înregistrate automat prin documentul de calcul.

----------------------------------------------------

👉 Renumerotarea documentelor de numerar

📙 Pentru documentele de numerar, a fost implementată o funcție pentru ca utilizatorii să efectueze independent operațiunea de renumerotare.
Funcția este disponibilă din lista documentelor de numerar.


----------------------------------------------------

👉Alocarea costurilor de producție

📙 Pentru a închide costurile de producție prin metode de program non-standard, a fost adăugat un nou document „Alocarea costurilor indirecte totale”.
Documentul vă permite să specificați conturile și dimensiunile pentru închidere, baza distribuției și conturile cărora doriți să le atribuiți aceste cheltuieli.

----------------------------------------------------

👉 Alte funcții utile:

📙 Următoarele îmbunătățiri au fost adăugate la  program:

✅ În documentul „Implementarea bunurilor și materialelor” a fost adăugat formularul tipărit „Act de predare-primire”.

✅ Pentru documentele „Transferarea bunurilor și materialelor” și „Casarea bunurilor și materialelor” pentru secțiunile tabulare ale mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale s-a adăugat butonul „Completare”.

✅ La postarea documentului „Închiderea lunii” cu opțiunea activă „reevaluarea conturilor în valută”, conturile în valută se completează automat.