Noutăți - 2021
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 147. Noiembrie 2021
1C:Contabiletate 8. Update № 146. Octombrie 2021
1C:Contabiletate 8. Update № 145. Septembrie 2021
1C:Contabiletate 8. Update № 144. August 2021
1C:Contabiletate 8. Update № 143. Iulie 2021
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 142
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 141
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 140
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 139
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 138
1C:Contabiletate 8. Update lunar № 137
16.12.2021
Bilanțul timpului de lucru pentru 2022; Documentul „Delegație”; Import de bunuri si materiale la costul zero; Disponibilitatea contului de amortizare al tipului de articol

👉 Bilanțul timpului de lucru pentru 2022

📙 S-au actualizat datele sărbătorilor și au completat bilanţul programului de lucru pentru anul 2022.

----------------------------------------------------

👉 Documentul „Delegație”

📙 În program a fost adăugat un nou document - Delegație. Acest document permite utilizatorului să imprime formularul tip M-2, aprobat prin ordinul comun al Departamentului de Statistică și al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 24/36 din 25 martie 1998. Pe baza acestui document, puteți forma documentul de Primire de bunuri și materiale.

----------------------------------------------------

👉 Import de bunuri si materiale la costul zero

📙 În Program a fost modificat documentul privind importul de mărfuri și materiale pentru cazurile în care costul importului este zero (0). Costul plăților vamale va fi repartizat între articole în funcție de valorile lor cantitative. Costul cheltuielilor suplimentare va fi repartizat între poziții în același mod în funcție de valorile lor cantitative sau în funcție de pondere, dacă utilizatorul alege această metodă de repartizare a costurilor.

----------------------------------------------------

👉 Disponibilitatea contului de amortizare al tipului de articol

📙 Pentru confortul utilizatorilor, în program s-a implementat capacitatea de a seta contul de amortizare independent de utilizator. Contul de amortizare poate fi setat pentru următoarele tipuri de articole:

✅ acumulatoare și șine.

✅ OMVSD.

✅ Mijloace fixe și active necorporale.

Stabilirea conturilor de amortizare se realizează chiar sub forma articolului, prin analogie cu alte conturi ale obiectului (Directoare - activități companiei - tipuri de articole).

12.11.2021
Declarație vamală separată pentru documentul de export; Indeplinirea calendarului în anumite zile ale săptămânii; Rambursarea costurilor suplimentare de achiziție prin decontul de avans.

✔️ Actualizarea programului 1C CONTABILITATE 8 pentru Moldova. Modificările și inovațiile sunt efectuate în elementele următoare:

👉 Declarație vamală separată pentru documentul de export al mărfurilor și materialelor

📙 Pentru a reflecta costurile vamale ale operațiunilor de export, a fost adăugat la program un nou document „Declarație vamală de export”. Costul plăților vamale poate fi reflectat ca o cheltuială prin introducerea unui cont de cheltuieli în antetul documentului.

----------------------------------------------------

👉 Indeplinirea calendarului în anumite zile ale săptămânii

📙 Programul a implementat o nouă opțiune pentru completarea calendarului - pe zile din săptămână. Utilizatorul poate specifica anumite zile din săptămână și perioada de lucru pentru program și nu poate marca manual în calendar. Completarea și menținerea echilibrului orelor de lucru se efectuează în calendar.

----------------------------------------------------

👉 Rambursarea costurilor suplimentare de achiziție prin decontul de avans

📙 În documentul „Decont de avans” există posibilitatea de a selecta documentul de tipul „Costuri suplimentare pentru achiziționarea de bunuri și materiale” pentru plată.

17.09.2021
Raportul IALS 21 a fost actualizat; Achitarea cu cardul în vănzarile angro.

👉 Raportul IALS 21 a fost actualizat

📙 În program a fost actualizat raportul „Informații privind salariile și alte plăți efectuate de angajator în favoarea angajaților, precum și cu privire la plățile efectuate către rezidenți din alte surse de venit decât salariile și impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (Formular IALS 21) ...
Acest formular a fost aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 95 din 30 iulie 2020. Acest formular a luat în considerare modificările aduse raportului prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 63 din 23 aprilie 2021. Noul formular de raport poate fi încărcat în format electronic, la fel ca versiunile anterioare ale raportului.

----------------------------------------------------

👉 Achitarea cu cardul în vănzarile angro

📙 Pentru comoditatea utilizatorilor, în documentul „Vânzarea de bunuri și materiale” a fost implementată posibilitatea acceptării plății cu cardul de la cumpărător. Variabila „Plată prin card” a fost adăugată la document, care indică suma plății primite.

----------------------------------------------------

👉 Alte modificări

📙 Alte îmbunătățiri ale programului:

✅ În raportul „Calcularea costului” implementat sortarea articolelor de cost în ordine alfabetică.

✅ Când deschideți directorul „Clasificator ENAOF”, toate elementele sunt extinse automat.

13.08.2021
Optimizarea introducerii datelor despre impozitele locale; Renumerotarea documentelor de numerar; Alocarea costurilor de producție.

👉 Optimizarea introducerii datelor despre impozitele locale

📙 Modul în care sunt înregistrate impozitele locale a fost optimizat. Acum datele despre impozitele locale pe care utilizatorul le specifică în documentul „Calculul impozitelor locale” sunt incluse automat în setările de impozitare locale. Nu mai este necesară indicarea acestor sume în impozite, acestea vor fi înregistrate automat prin documentul de calcul.

----------------------------------------------------

👉 Renumerotarea documentelor de numerar

📙 Pentru documentele de numerar, a fost implementată o funcție pentru ca utilizatorii să efectueze independent operațiunea de renumerotare.
Funcția este disponibilă din lista documentelor de numerar.


----------------------------------------------------

👉Alocarea costurilor de producție

📙 Pentru a închide costurile de producție prin metode de program non-standard, a fost adăugat un nou document „Alocarea costurilor indirecte totale”.
Documentul vă permite să specificați conturile și dimensiunile pentru închidere, baza distribuției și conturile cărora doriți să le atribuiți aceste cheltuieli.

----------------------------------------------------

👉 Alte funcții utile:

📙 Următoarele îmbunătățiri au fost adăugate la  program:

✅ În documentul „Implementarea bunurilor și materialelor” a fost adăugat formularul tipărit „Act de predare-primire”.

✅ Pentru documentele „Transferarea bunurilor și materialelor” și „Casarea bunurilor și materialelor” pentru secțiunile tabulare ale mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale s-a adăugat butonul „Completare”.

✅ La postarea documentului „Închiderea lunii” cu opțiunea activă „reevaluarea conturilor în valută”, conturile în valută se completează automat.

19.07.2021
Controlul cantității formularelor de strictă evidență; Încărcarea documentelor de vânzare direct în sistemul e- factura; Trimiterea foilor de plată către e-mailurile angajaților.


Controlul cantității formularelor de strictă evidență

Atunci când salvați elemente noi în partida de formulare de strictă evidență pentru elementele cu mai mult de 5000 de elemente, programul va cere suplimentar utilizatorului să confirme datele introduse.


Încărcarea documentelor de vânzare direct în sistemul  e- factura

 • Descărcarea denumirilor pozițiilor scrise în chiriliță
 • Denumirea transportatorului se ia din setările utilizatorului
 • Descărcarea directa din program pe site, fără a se folosi de descarcare și încărcare prin fișier
 • Descărcarea directă a seriei și numărului facturii
   

Trimiterea foilor de plată către e-mailurile angajaților

 • Pentru a efectua mailing, trebuie să accesați Service - e-mail - Trimiterea documentelor prin e-mail;
 • Utilizatorul are capacitatea de a specifica organizația, departamentul, perioada;
 • Expedierea se efectuează numai angajaților care au un e-mail specificat în informațiile lor de contact.
   
15.06.2021
Calculul sărbătorilor în dependență de 12 luni; Prelucrarea bunurilor și materialelor primite la pastrare; Prelucrarea bunurilor și materialelor transmise la pastrare.


Calculul sărbătorilor în dependență de 12 luni

 • În documentul Calculul  sărbătorilor a fost efectuat principiul de calcul al sumelor din ultimile 12 luni;
 • Utilizatorul va putea individual să indice perioada de calcul în document.


Prelucrarea bunurilor și materialelor primite la pastrare

 • A fost adăugat un document nou Act de prelucrare a bunurilor primite:
  • Сasarea bunurilor transmise la pastrare pentru prelucrare;
  • Primirea de la prelucrare a bunurilor noi si transmiterea lor clientului;
  • Casarea materialelor proprii utilizate pentru a crea bunuri și materiale noi pentru client;
 • Documentul are o formă de tipar nouă sub forma unui Act de prelucrare a bunurilor și materialelor primite.


Prelucrarea bunurilor și materialelor transmise la pastrare

 • A fost adăugat un document nou  Actul de prelucrare a bunurilor și materialelor transmise:
  • Casarea mărfurilor și materialelor transferate la păstrare pentru prelucrare;
  • Valorificarea din prelucrarea bunurilor și materialelor noi;
  • Returnarea la depozit a bunurilor și materialelor noi primite din procesare.
25.05.2021
Raport sumar asupra salariilor; Date despre timpul lucrat; Analiza datoriilor după scadență.

 

Raport sumar asupra salariilor:
 

 • Date despre angajați (departament, funcție, gen);
 • Date despre taxe (tipul taxei și suma);
 • Date despre acumulări (impozite plătite de angajator);
 • Date despre deduceri (impozite plătite de angajat);
 • Raportul poate fi personalizat în funcție de perioade și cu selecție în funcție de departament, funcție, gen.

 

Date despre timpul lucrat:
 

 • Date despre angajat (departament, funcție, gen);
 • Tip de timp (zile și ore);
 • Capacitatea de a stabili o perioadă arbitrară, precum și de a selecta în funcție de departament, funcție și gen.

 

Analiza datoriilor după scadență;
 

 • Configurare o listă de conturi pentru care este generat raportul;
 • Stabilirea perioada de plată în zile - de la raport sau din contractul contrapărții;
 • Stabilirea termenul de prescripție pentru formarea datoriilor / datoriilor în zile;
 • Afișarea detaliilor pe sume în contextul contractelor / facturilor / documentelor;
 • Genererea date privind creanțele / datoriile defalcate pe contrapartide, indicând suma curentă și suma restantă.
26.04.2021
Descarcarea Situatiilor Financiare; Raportul Munca 1.


A fost realizata descarcarea Situatiilor financiare si Situatiilor Financiare prescurtate pentru darile de seama electronice.

La prezentarea rapoartelor:
 

 • pe foaia de titlu este necesar de indicat persoanele responsabile de intocmirea Situatiilor Financiare- in mod implicit se indeplineste automat contabilul-sef si administratorul companiei;
 • pe foaia de titlu este necesar de indeplinit numarul de angajati.Daca nu veti pune numarul de angajati, pe sait se va arata caci intreprinderea nu are angajati;
 • rapoartele se prezinta cu sume intregi, sume fractionare nu se permit.


In baza ordinului Biroului National de Statistica nr.23 din 13.11.2020 a fost actualizat raportul statistic trimestrial M1.

19.03.2021
Сlasificatorul mijloacelor fixe; Verificarea datelor raportului IPC 21; Forma de tipar a cererii pentru scutirea impozitului pe venit.


Clasificatorul mijloacelor fixe:
 

 • Contform Hotaririi Guvernului nr. 941 din 22 decembrie 2020, in program a fost actualizat catalogul mijloacelor fixe:
 • Noul clasificator este necesar de atribuit pentru obiectele care au intrat din 01.01.2021;
 • Pentru obiectele cu data de exploatare pina la data 01.01.2020 actioneaza clasificatorul vechi in baza Hotaririi Guvernului nr.338 din 21.03.2003.

 

Verificarea datelor raportului IPC 21:
 

 • Datele se verifica numai dupa organizatia indicata in raport;
 • Datele se formeaza nu numai pe salariu, dar si pentru facilitatile acestora din care se retine fondul social.

 

In baza Hotaririi Guvernului nr. 10 din 03.01.2020 “Cu privire la modificările aduse unor reglementări” a fost modificata forma cererii de scutire de catre impozitul pe venit.

22.02.2021
Новая форма отчета IPC 21; Титульный лист финансовой отчетности; Улучшенное отражение программы.


На основании Приказа Министерства финансов № 94 от 30.07.2020 ""Об утверждении типового формуляра (форма IPC21) Отчета об удержании подоходного налога, взносов
обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкции о порядке его заполнения" и Приказа Министерства финансов № 17 от 19.01.2021 о внесении изменений в приказ Министерства Финансов № 94 от 30.07.2020 добавлена новая форма отчета IPC 21.

 

Титульный лист финансовой отчетности:
 

 • Для финансовой отчетности и сокращенной финансовой отчетности были обновлены титульные листы;
 • Формы  отчетности и инструкция по заполнению доступна на сайте статистики.

 

Улучшенное отражение программы:
 

 • Добавлен новый стиль для отражения шрифтов больших размеров;
 • Будет полезен для пользователей, работающих на больших мониторах.
04.01.2021
Значения 2021: Ставки налогов; Освобождения; Медицинское страхование; Заработная плата.


Обновлены значения вступающие в силу с 01.01.2021 года:

 • Ставки налогов;
 • Значения освобождений;
 • Значение средней заработной платы;
 • Значение минимальной заработной платы.

 

Изменен расчет медицинского страхования с 01.01.2021 года.

Mesajul a fost trimis cu succes