1C:Contabiletate 8. Update № 146. Octombrie 2021
12.11.2021
Declarație vamală separată pentru documentul de export; Indeplinirea calendarului în anumite zile ale săptămânii; Rambursarea costurilor suplimentare de achiziție prin decontul de avans.

✔️ Actualizarea programului 1C CONTABILITATE 8 pentru Moldova. Modificările și inovațiile sunt efectuate în elementele următoare:

👉 Declarație vamală separată pentru documentul de export al mărfurilor și materialelor

📙 Pentru a reflecta costurile vamale ale operațiunilor de export, a fost adăugat la program un nou document „Declarație vamală de export”. Costul plăților vamale poate fi reflectat ca o cheltuială prin introducerea unui cont de cheltuieli în antetul documentului.

----------------------------------------------------

👉 Indeplinirea calendarului în anumite zile ale săptămânii

📙 Programul a implementat o nouă opțiune pentru completarea calendarului - pe zile din săptămână. Utilizatorul poate specifica anumite zile din săptămână și perioada de lucru pentru program și nu poate marca manual în calendar. Completarea și menținerea echilibrului orelor de lucru se efectuează în calendar.

----------------------------------------------------

👉 Rambursarea costurilor suplimentare de achiziție prin decontul de avans

📙 În documentul „Decont de avans” există posibilitatea de a selecta documentul de tipul „Costuri suplimentare pentru achiziționarea de bunuri și materiale” pentru plată.